5/5 - (5 امتیاز)

 

با خرید ملک در ترکیه و داشتن اجازه اقامت موقت یک ساله می توانید فرزندان زیر 18 سالتان را در مدارس ترکیه ثبت نام کنید ولی برای تححصل در دانشاه نیاز به دریافتت ویزایی تحصیلی دارید . فرزندان بالای 18 سال هر وقت از مرز 18 سالی را رد کردند باید درخواست ویزایی خود را به ویزای کاری یا ویزایی تحصیلی تغییر دهند.

با تحصیل در مدارس ترکیه یا تحصیل در دانشگاه های ترکیه بیمه سلامت عمومی ترکیه هزینه های درمانی شما را در طول مدت تحصیل پوشش میدهد در حالت کلی همه افراد در ترکیه باید بیمه درمانی داشته باشند

ار افراد اقامت دائم یا تابعیت ترکیه را دریافت کرده باشند شمال دریافت بیمه کاملا رایگان ترکیه ، تحت عنوان بیمه سلامت است

 

افرادی که به صورت موقت در ترکیه سکونت دارند (شامل بیمه عمومی ترکیه نیستتند )یا میخخاهند تححت پوشش بیمه خصوصی قرار داشته باشند بسته به سن بیمه شونده هزینه های بین 125 تا 1100 لیر در سال باید متحمل شوند

ککشور ترکیه کشوری مهاجر پذیر بوده و ارزش های فرهنگی مشابه ی با کشور ایران را دارد به علاوه کشور ترکیه نرخ بیکاری بسیار پایینی داشته و طبق آمار ایستاتیستا نرخ تتورم در ترکیه در سال 2020 برابر 13.6% است

پست های مرتبط