5/5 - (1 امتیاز)

در ادامه شرایط ثبت شرکت در ترکیه قسمت اول ، می خواهیم قسمت دوم این موضوع را بررسی کنیم با ما همراه باشید.

شرکت مختلط

برای شرکت مختلط در ترکیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند باهم شریک شوند، در این حالت یک یا چند نفر (نباید شخصی حقوقی باشند) به تنهایی مسئولیت بدهی های شرکت (در هنگام ضرر و ورشکستگی) را قبول می کنند. البته این شرکت می تواند تعداد اعضای بیشتری داشته باشد که هر کسی متناسب با سهمی که دارد، در شرکت مسئول خواهد بود.

  • شرکت تضامنی

توجه داشته باشید که ثبت شرکت تضامنی در ترکیه قانون خاصی دارد، در این نوع از شرکت، مهم نیست که سرمایه شرکت شما چه مقداری است، در صورت بدهی داشتن همه اعضای شرکت موظف به پرداخت آن خواهند بود.

پست های مرتبط