5/5 - (7 امتیاز)

برای ورود به کشور ترکیه برای اتباع ایرانی در فرودگاه ویزای 3 ماهه توریستی صادر می شود , اما اگر فردی بخواهد بیشتر از این مدت زمان در ترکیه سکونت کند نیاز دارد کارت اقامتی چه کوتاه مدت یا توریستی یا چه بلند مدت دریافت کند که به این کارت اقامت کیملیک کارت Kimlik Kart می گویند.

کیملیک یا کارت اقامت ترکیه , کارتی است که تمام اطلاعات فرد در سیستم ثبت می شود , و با نام  C , T نیز شناخته می شود.

کارت اقامتی که به افراد خارجی داده می شود به دو صورت کارت های موقت و دائم می باشد.

هر ایرانی مجاز است , هز 180 روز بدون تشریفات اخذ ویزای توریستی , به مدت 90 روز در ترکیه اقامت کند.

چنانچه فرد تمایل داشته باشد بیش از مدت ذکر شده در خاک ترکیه اقامت داشته باشد , می بایستی نسبت به دریافت اقامت دائم و اقامت موقت و همچنین کارت کیملیک اقدام نماید در غیر اینصورت چنانچه حضور ایرانیان در ترکیه از 90 روز بگذرد , بر حسب مدت زمان حضور غیر قانونی در این کشور جریمه ای به افراد خاطی تعلق می گیرد.

لازم به ذکر است که دریافت این کارت به معنی اخذ اقامت دائم نمی باشد.

از مزایای کارت کیملیک می توان به مواردی چون حضور در ترکیه بدون سرمایه گذاری , ثبت شرکت , اجاره ملک , اجازه خرید ملک , استفاده از خدمات درمانی , خرید خودرو , اجازه یافتن کار و تبدیل کیملیک به اقامت کاری و … اشاره کرد.

پست های مرتبط