4.9/5 - (8 امتیاز)

رویای شما برای داشتن یک خانه مجلل در کنار دریا و پارک آبی اختصاصی

واحد های دو خواب

پنت هاوس ، چهار خوابه

پنت هاوس ، سه خواب

واحد های یک خواب

پپارک آبی اختصاصی داخل شهرک

دارای پنج تیپ ساختمانی :

استدیو ، یک خواب ،دوخواب ،سه خواب ،چهار خواب

زندگی میدیترانه ای

واحد های استدیو

پست های مرتبط